Aanbiedingsbrief Eindverslag Klankbordgroep Nieuwkomers

Minister Koolmees biedt de Tweede Kamer het eindverslag Klankbordgroep Nieuwkomers aan.

Aanbiedingsbrief Eindverslag Klankbordgroep Nieuwkomers (PDF |2 pagina's |