AOV ZZP Impactanalyse Belastingdienst

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat er een AOV voor zelfstandigen zou komen. Dan zijn ZZP’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. De Stichting van de Arbeid heeft daar een voorstel voor gedaan. In dit document staan de hoofdlijnen van dat voorstel (3). Om het voorstel van Stichting van de Arbeid in perspectief van de BD-processen te plaatsen zijn er 2 alternatieve voorstellen toegevoegd om de gevolgen in vormgeving te duiden.

AOV ZZP Impactanalyse Belastingdienst (PDF | 5 pagina's | 232 kB)