Kamerbrief voortgang wetsbehandeling Breed Offensief

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de wetsbehandeling van het wetsvoorstel Breed Offensief. Ook gaat de minister in op de stand van zaken van het wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Kamerbrief voortgang wetsbehandeling Breed Offensief (PDF | 3 pagina's | 196 kB)