Kamerbrief wijzigingen na behandeling wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

Minister Koolmees stuurt een nota van wijziging van het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof. Ook gaat hij in op het amendement-Palland over de leeftijdsgrens voor ouderschapsverlof, en de motie-Palland-Van Weyenberg over het gebruik van verlofregelingen.