Beantwoording Kamervragen over uitvoering motie compensatie bij inkomensachteruitgang Wajong

Minister Koolmees  beantwoordt vragen over de uitvoering van de Kamermotie inzake compensatie bij inkomensachteruitgang bij Wajong.