Kamerbrief met reactie op motie over voorwaarden NOW bonussen- en dividendverbod multinationals

Minster Koolmees stuurt zijn reactie op motie Ploumen, Marijnissen en Kröger (voorwaarden Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) bonussen- en dividendverbod multinationals). In deze motie wordt gevraagd voorwaarden te stellen aan multinationals met betrekking tot bonussen en dividenden als ze subsidie uit het steunpakket ontvangen.

Kamerbrief met reactie op motie over voorwaarden NOW bonussen- en dividendverbod multinationals (PDF | 4 pagina's | 220 kB)