Beslisnota bij Kamerbrief over nadere memorie van antwoord Wet betaald ouderschapsverlof

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over nadere memorie van antwoord Wet betaald ouderschapsverlof (PDF | 2 pagina's | 210 kB)