Kamerbrief over wijzigingsregelingen NOW najaar 2021 en vaststelling NOW-1

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer dat de verschillende NOW-regelingen (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) op enkele onderdelen aangepast zullen worden en hij gaat in op de stand van zaken van de vaststellingen van de NOW-1.

De brief is ook aan de Eerste Kamer aangeboden.