3e nota van wijziging wetsvoorstel uitvoeren breed offensief

Wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief).