Antwoorden op nadere Kamervragen over implementatie Wet vereenvoudiging Wajong

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op nadere vragen bij de implementatie van de Wet vereenvoudiging Wajong. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op nadere Kamervragen over implementatie Wet vereenvoudiging Wajong (PDF | 3 pagina's |  138 kB)