Wijzigingsregeling accountantsprotocol en derdenverklaring NOW 5 en 6

Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de 5e en 6e tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in verband met het vaststellen van accountantsprotocollen en derdenverklaring.

Wijzigingsregeling accountantsprotocol en derdenverklaring NOW 5 en 6 (PDF | 5 pagina's | 181 kB)