Oordeel over ingediende amendementen tijdens debat Voorjaarsnota

Overzicht van tijdens het debat over de Voorjaarsnota 2022 in de Tweede Kamer ingediende amendementen, met daarbij het oordeel (de appreciatie) van het kabinet.

Oordeel over ingediende amendementen tijdens debat Voorjaarsnota (PDF | 3 pagina's | 60 kB)