Kamerbrief over voortgang en vervolgstappen voor thuiswerkende grensarbeiders

Minister Van Gennip en staatssecretaris Van Rij informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de gesprekken met buurlanden en binnen de Europese Unie over de gevolgen van thuiswerken voor de socialezekerheids- en fiscale posities van grensarbeiders

Kamerbrief over voortgang en vervolgstappen voor thuiswerkende grensarbeiders (PDF | 6 pagina's | 302 kB)

Hybride werken kan gevolgen hebben voor in welke de lidstaat de werknemer sociaal verzekerd is en kan leiden tot een wijziging in de verdeling van waar de werknemer belasting moet betalen.