Advies Raad van State bij Wetsvoorstel Wijziging AOW, Wfsv en IW in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren

Advies van de Raad van State over het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen.

Advies Raad van State bij Wetsvoorstel Wijziging AOW, Wfsv en IW in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren (PDF | 1 pagina | 34 kB)