Ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen

Ontwerpbesluit van houdende vaststelling van regels omtrent experimenten voor een pensioenregeling voor zelfstandigen (Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen).

Ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen (PDF | 35 pagina's | 529 kB)