Verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 en 4 mei te Stockholm. Het bevat ook een terugkoppeling over de Coreper-vergadering over de herziening van Verordening 883/2004 (coördinatie van de socialezekerheidsstelsels) en een reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Amhaouch over het in beeld brengen van de behoefte, kansen en bedreigingen omtrent praktisch en technisch geschoold personeel in Europa.

Verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid