Kamerbrief met kabinetsreactie op 4 rapporten Nationale ombudsman

Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op 4 rapporten van de Nationale ombudsman over omstandigheden waarin specifieke groepen (statushouders, jongeren met een beperking en jongeren in de bijstand) bestaansonzekerheid ervaren.

Kamerbrief met kabinetsreactie op 4 rapporten Nationale ombudsman