Antwoorden op Kamervragen over resultaten verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer bij SZW jaarverslag 2022

Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen over de resultaten van het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Antwoorden op Kamervragen over resultaten verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer bij SZW jaarverslag 2022