Advies Raad van State wetsvoorstel wijziging Participatiewet energietoeslag 2023

De Raad van State reageert op het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen in 2023.

Advies Raad van State wetsvoorstel wijziging Participatiewet energietoeslag 2023