Nader rapport wetsvoorstel wijziging Participatiewet energietoeslag 2023

Minister Schouten reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen in 2023.

Nader rapport wetsvoorstel wijziging Participatiewet energietoeslag 2023