Beantwoording Kamervragen over lonen en winstenaanpassingen in de WW premiedifferentiatie

Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt Kamervragen over aanpassingen in de WW premiedifferentiatie. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks).

Beantwoording Kamervragen over lonen en winstenaanpassingen in de WW premiedifferentiatie