Advies verwijdering onrechtmatig verwerkte documenten

SZW heeft in de periode 2018 -2019 over het onderwerp Salafisme op beperkte schaal opdrachten verstrekt aan een onderzoeksbureau en zelf onderzoek gedaan. Bij deze onderzoeken zijn er binnen SZW persoonsgegevens verwerkt zonder rechtmatige verwerkingsgrondslag. Dit is een advies over de vraag hoe om te gaan met documenten die (bijzondere) persoonsgegevens bevatten waarover SZW niet mag beschikken, omdat er geen wettelijke grondslag voor verwerking daarvan was.

Advies verwijdering onrechtmatig verwerkte documenten