Verzoek kabinetsreactie op 'Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders'

Brief met het verzoek om een kabinetsreactie op 'Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders'. Het verzoek is van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is gericht aan minister Van Gennip (SZW).

Verzoek kabinetsreactie op 'Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders'