Nader rapport bij het voorstel van wet tot vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor arbeidsbeperkten (Wet banenafspraak)

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Koning het nader rapport bij het voorstel van wet tot vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor arbeidsbeperkten (Wet banenafspraak).

Nader rapport bij het voorstel van wet tot vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor arbeidsbeperkten (Wet banenafspraak)