Toelichting bij het aanvraagformulier verlening SZW- subsidie

Dit document licht stapsgewijs alle onderdelen van het aanvraagformulier voor een subsidieverlening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toe.