Vragen en antwoorden over de eindheffing bij omzetting renteloze lening Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) – informatie voor gemeenten’

In de uitvoering bestaat onduidelijkheid over de reikwijdte van de eindheffingsbepaling die in het kader van het Bbz geldt bij de omzetting van een renteloze lening in bijstand om niet. 

Vragen en antwoorden over de eindheffing bij omzetting renteloze lening Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) – informatie voor gemeenten’ (PDF | 4 pagina's | 166 kB)

Eindheffing is slechts verschuldigd als er sprake is van belastbaar inkomen uit werk en woning en daarvan is alleen sprake bij een periodieke uitkering, oftewel periodiciteit. In sommige gevallen is voor gemeenten echter niet duidelijk wanneer bij een dergelijke omzetting periodiciteit moet worden aangenomen. De volgende hieronder opgenomen zes casussen zijn aan de Belastingdienst voorgelegd en kunnen gemeenten meer duidelijkheid geven.