Bestuurskosten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid juli en augustus 2020

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.