Quick scan naar de toegankelijkheid van de Wsnp

Rapport over de oorzaken van de daling van de instroom in de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) en eventueel passende maatregelen te nemen.