Tweede nota van wijziging Wet betaald ouderschapsverlof

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.

Tweede nota van wijziging Wet betaald ouderschapsverlof (PDF | 2 pagina's | 15 kB)