Vooronderzoek monitoring (prijs)ontwikkeling in de inburgeringsmarkt

In 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in. Met de invoering van deze wet worden gemeenten onder andere verantwoordelijk voor het tijdig en passend organiseren van een inburgeringsaanbod voor inburgeringsplichtige asielmigranten. 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de komende jaren de (prijs)ontwikkelingen in de markt - die ontstaat door de gemeentelijke inkoop van taaltrajecten - monitoren. Berenschot heeft een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke vormgeving van een dergelijke monitor van (prijs)ontwikkelingen in deze markt.