Verdeelmodel beschut werk: nieuwe verdeling

Onderzoek naar een nieuw model voor de verdeling van het beschikbare budget voor beschut werk en de aantallen beschut werkplekken per gemeente.