Ketenplan inburgering (2022-2025)

Nederland heeft sinds 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstelsel. Het doel hiervan is nieuwkomers snel en volwaardig te laten meedoen in de maatschappij, liefst via betaald werk. In het nieuwe stelsel, waarin de inburgeraar centraal staat, werken veel partijen nauw samen en neemt ‘leren’ een belangrijke plaats in. Om die samenwerking handen en voeten te geven, hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en partners in de inburgeringsketen gezamenlijk het Ketenplan inburgering (2022-2025) opgesteld

In het plan staat hoe de ketenpartners samen de Wet inburgering(Wi) 2021 gaan uitvoeren en tot een succes willen maken. Hoe zij het ‘samen leren’ faciliteren. Wie waar verantwoordelijk voor is en hoe zij met elkaar in gesprek blijven. Hoe er op de juiste niveaus afgestemd en geadviseerd wordt en hoe zij continu bewaken of dat wat samen bedacht is, ook echt goed uitpakt in de praktijk.

In de bijbehorende oplegger staan de belangrijkste elementen van het ketenplan op een rijtje.