Procesevaluatie experimenten participatiewet

Op initiatief van enkele gemeenten creëerde het ministerie van SZW in 2017 de wettelijke ruimte om te experimenteren met enkele onderdelen van de Participatiewet.