Bestaanszekerheid en arbeidsparticipatie in relatie tot ondermijnende criminaliteit in kwetsbare wijken

Dit rapport beschrijft de relatie tussen betrokkenheid bij (ondermijnende) criminaliteit enerzijds en arbeidsparticipatie en (tevredenheid met) bestaanszekerheid anderzijds. Het niet hebben van betaald werk en het hebben van een laag inkomen dragen, in combinatie met andere factoren, bij aan de kans om betrokken te raken bij (ondermijnende) criminaliteit in kwetsbare wijken.

Het rapport is opgesteld om te onderzoeken of het SZW-beleidsterrein invloed heeft om betrokken te raken bij ondermijnende criminaliteit. Het rapport wordt gebruikt om beleid om ondermijning preventief tegen te gaan verder vorm te geven.