Monitor van gelijkwaardige kansen en evenredige posities op de arbeidsmarkt, ongeacht migratieachtergrond (3e meting)

Het doel van deze monitor is om inzichtelijk te maken hoe de verschillen in kansen op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktpositie van personen met een migratieachtergrond zich ontwikkelen. De uitkomsten van de monitor zijn op verschillende manieren te raadplegen: een uitgebreide rapportage, factsheets per thema en een dashboard waarop de bezoeker zelf door de conclusies heen kan wandelen en aanvullende analyses op de onderliggende data kan uitvoeren. Op het dashboard is ook alle achtergrondinformatie over de monitor terug te vinden. Het dashboard is te bereiken via https://www.monitorgelijkwaardigekansen.nl.

Monitor van gelijkwaardige kansen en evenredige posities op de arbeidsmarkt, ongeacht migratieachtergrond (3e meting)