Ministeriële regeling indexatie wettelijk minimumloon en bekendmaking wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024

Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot indexatie van het wettelijk minimumloon en bekendmaking van het wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024.

Ministeriële regeling indexatie wettelijk minimumloon en bekendmaking wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024