Internationale kennis op SZW-terreinen

Er is letterlijk een wereld aan kennis bij de internationale organisaties zoals de EU, de OESO en ILO.

Hier treft u 5 snelle toegang-documenten om de internationale kennis, onderzoek en beleid op de SZW-terreinen na te gaan.

Nieuwsberichten

De wereld is inmiddels een "24-uurs bedrijf". Als het ene deel de werkdag beëindigt, begint die voor anderen en weer een ander deel slaapt. Via dit document zijn de  linkjes te vinden om snel in de wereld van internationaal (SZW-)beleid te zien, wat er gebeurd is.

Beleidskennis en internationaal onderzoek

Veel internationale organisaties hebben publicatie-lijsten of bibliotheek-databases waarin het snel zoeken gemakkelijk is; ook het zgn. 'geavanceerd zoeken'.

Internationale databases voor beleid

Voor bijna elk beleidsonderwerp is er wel een internationale database.

Internationale databestanden

De internationale organisaties onderhouden via hun statistische bureaus specifieke en speciale databestanden via periodiek metingen. Via de werkwijze van periodieke metingen wordt voorkomen dat er breuken ontstaan in de continuïteit van de datareeks op een tijdlijn, en van gebruikte definities!

Kernpublicaties van internationale organisaties per beleidsthema

Organisaties als VN, ILO, OECD, RvE, EU, (G20, G7) en hun onderzoekbureaus (EuroFound) en enkele gezaghebbende niet-gouvernementele organisaties, publiceren periodiek kernpublicaties voor de beleidswereld.