Kennispartners van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De kennispartners van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn organisaties waarmee het ministerie samenwerkt  op het gebied van kennis en onderzoek.

De kennispartners en SZW ontmoeten elkaar 2x per jaar in het zogeheten Kennispartnerberaad. Daar wisselen zij kennisvragen uit en stellen vast welk onderzoek nodig is. In juli 2016 verscheen een gezamenlijke studie van de kennispartners over de onderkant van de arbeidsmarkt.  

Deelnemers vanuit SZW zijn de secretaris-generaal, plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) en directeuren-generaal. Plus enkele directeuren, de Chief Science Officer (CSO) en de andere leden van de Werkgroep Kennis.

De SG is voorzitter van het Kennispartnerberaad. De CSO bereidt samen met de Werkgroep Kennis de agenda en een notitie voor van het overleg. Daartoe heeft de CSO vooraf contact met de externe en interne deelnemers over hun vragen en inbreng.

Kennispartner van SZW Accounthouder bij SZW
Kennispartners van SZW, hun kennispagina en  contactpersoon (accounthouder) bij SZW
CBS Marjon Schols (FEZ)
CPB Jochem van der Veen (ASEA)
Instituut Gak Ronald Dekker (ASEA)
KWI Anneke van der Giezen (S&V)
RIVM Ivar van der Goes (G&VW)
SCP

Teja Ouwehand (ASEA)

SVB

Thom Koekkoek (S&V)

TNO

Henri Géron (G&VW)

Anneke van der Giezen (S&V)

UWV

Anneke van der Giezen (S&V)

WRR Dirk Scheele (ASEA)

Naast de kennispartners werkt SZW ook met andere partijen samen op het gebied van kennis en onderzoek.

Kennispartner van SZW Accounthouder bij SZW
Overige kennispartners
ZonMw Anneke van der Giezen (S&V)
OESO Bernard Verlaan (IZ)
Eurofound Dirk Scheele (ASEA)
Netspar Lennart Janssens (AV)