Kenniswerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkgroep Kennis SZW

De werkgroep Kennis SZW zet zich in voor de strategische kennisontwikkeling van SZW. En voor een betere toepassing van de kennis die onderzoeken opleveren. De werkgroep zorgt voor de totstandkoming van de Kennisagenda en bereidt het  Kennispartnerberaad voor. Verder ondersteunt de Werkgroep Kennis het netwerk van kenniswerkers binnen SZW.

Overzicht leden van de werkgroep Kennis SZW
Clementine Vooren waarnemend CSO
Anneke van der Giezen SV
Koen Koolstra PDV
Naam volgt FEZ
Anne van Putten G&VW
Miranda Visser Senior adviseur CSO

Werkgroep Onderzoek SZW

De werkgroep Onderzoek SZW zet zich in voor een betere kwaliteit van onderzoek. Twee keer per jaar beoordeelt de werkgroep de wensen voor de aanbesteding van onderzoek en adviseert hierover aan de DG’s. De werkgroep houdt zich ook bezig met onderwerpen als openbaarmaking van onderzoeksresultaten, integriteit en relatiebeheer. 

Overzicht leden van de werkgroep Onderzoek SZW
Clementine Vooren waarnemend CSO
Paul van der Gaag G&VW
Frans de Haan S&V
Lisanne Wessels FEZ
Luuk Mallee DSU
Naam volgt ISZW
Dirk Scheele ASEA
Arjen Verweij S&I
Miranda Visser Senior adviseur CSO

Trekkers van kennisthema's

De kennistrekkers van SZW werken de thema’s uit de Kennisagenda uit. Zij houden overzicht over de kennis- en onderzoeksactiviteiten op hun thema en fungeren daarvoor als aanspreekpunt.

Overzicht kennistrekkers SZW
Thema Aanspreekpunt Directie
Arbeidsmarkt en toekomst van werk Sandra de Pleijt ASEA
Atie de Ruiter AV
Bernhard Bakker ISZW
Hans Schepers SV
Tom van der Haar  SV
Gezondheid en werk Paul van der Gaag G&VW
Marijke Habben Jansen ISZW
Naam volgt SV
Migratie, integratie en ongelijkheid Arjen Verweij S&I
Manuel Buitenhuis ASEA
René Schulenberg  ASEA
Annelies Goldhoorn AV
Koen Koolstra SV
Werken en zorgen Jorik Ravesteijn AV
Reina Kloosterman KO
Sociale zekerheid: ondersteuning bij kwetsbaarheid Koen Koolstra PDV
Naam volgt ASEA
Anneke v.d. Giezen SV
Judith Vissers   WR
Koen Koolstra PDV
Duurzame inzetbaarheid en oudedagsvoorziening Naam volgt G&VW
Pieter Vlok SV
Stephan Stalborch   AV
Gedragsinzichten Teja Ouwehand ASEA
Jordy Huis ASEA

Onderzoekscoördinatoren

De onderzoekscoördinatoren van SZW zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek binnen hun directie. Zij behandelen de aanvragen om onderzoek vanuit hun directie. Ook beantwoorden zij vragen van collega’s over uitbesteding van onderzoeken, dataverzameling, onderzoeksmethoden en onderzoeksvragen.

Overzicht van de onderzoekscoördinatoren van SZW en bij welke directie ze horen
Directie Onderzoekscoördinator
ASEA Hester Houwing
AV Naam volgt
G&VW Piet Venema
IZ Bernard Verlaan
KO Reina Kloosterman
PDV Bas Torenvliet
S&I Arjen Verweij
SV Frans de Haan
WR David de Kam
UAW Grietus Wiggers
DSU Brian van Apeldoorn
C Yolanda Ryckaert
ISZW Marijke Habben Jansen