Kenniswerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkgroep Kennis SZW

De werkgroep Kennis SZW zet zich in voor de strategische kennisontwikkeling van SZW. En voor een betere toepassing van de kennis die onderzoeken opleveren. De werkgroep zorgt voor de totstandkoming van de Kennisagenda en bereidt het  Kennispartnerberaad voor. Verder ondersteunt de Werkgroep Kennis het netwerk van kenniswerkers binnen SZW.

Overzicht leden van de werkgroep Kennis SZW
vacature
Ronald Dekker ASEA
Anneke van der Giezen SV
Kim Hermans PDV
Sonja Hoedjes ASEA
Marjon Schols FEZ
Clementine Vooren G&VW

Werkgroep Onderzoek SZW

De werkgroep Onderzoek SZW zet zich in voor een betere kwaliteit van onderzoek. Twee keer per jaar beoordeelt de werkgroep de wensen voor de aanbesteding van onderzoek en adviseert hierover aan de DG’s. De werkgroep houdt zich ook bezig met onderwerpen als openbaarmaking van onderzoeksresultaten, integriteit en relatiebeheer. 

Overzicht leden van de werkgroep Onderzoek SZW
vacature
Paul van der Gaag G&VW
Frans de Haan S&V

Sonja Hoedjes

ASEA
Jesse Hoogenbosch FEZ
Luuk Mallee DSU
Judith Roosblad ISZW
Dirk Scheele ASEA
Arjen Verweij S&I

Trekkers van kennisthema's

De kennistrekkers van SZW werken de thema’s uit de Kennisagenda uit. Zij houden overzicht over de kennis- en onderzoeksactiviteiten op hun thema en fungeren daarvoor als aanspreekpunt.

Overzicht van de kennistrekkers en voor welke thema’s zij verantwoordelijk zijn
Thema Trekker Directie
Arbeidsmarkt en toekomst van werk Sandra de Pleijt ASEA
Atie de Ruiter AV
Bernhard Bakker ISZW
Hans Schepers SV
Gezondheid en werk Paul van der Gaag G&VW
Marijke Habben Jansen ISZW
Marcel Einerhand SV
Migratie, integratie en ongelijkheid Arjen Verweij S&I
Manuel Buitenhuis ASEA
René Schulenberg ASEA
Annelies Goldhoorn AV
Koen Koolstra SV
Werken en zorgen Inge Bruggers  KO
Mark Imandt ASEA
Jorik Ravesteijn AV
Reina Kloosterman KO
Sociale zekerheid: ondersteuning bij kwetsbaarheid Kim Hermans PDV
Ronald Dekker ASEA
Anneke v.d. Giezen SV
Judith Vissers WR
Duurzame inzetbaarheid en inkomensvoorziening senioren  Lennart Janssens AV
Jordy Huis ASEA
Tony Thoeng G&VW
Pieter Vlok SV
Gedragsinzichten en handhaving Amra Besic SV
Teja Ouwehand ASEA
Ivar van der Goes G&VW

Janneke Stouten

ISZW
Charles de Vries PDV
Mathilde Antuma WR
Loes Kragting PDV

Onderzoekscoördinatoren

De onderzoekscoördinatoren van SZW zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek binnen hun directie. Zij behandelen de aanvragen om onderzoek vanuit hun directie. Ook beantwoorden zij vragen van collega’s over uitbesteding van onderzoeken, dataverzameling, onderzoeksmethoden en onderzoeksvragen.

Overzicht van de onderzoekscoördinatoren van SZW en bij welke directie ze horen
Directie Onderzoekscoördinator
ASEA Sandra de Pleijt 
AV Lennart Janssens
G&VW Piet Venema
IZ Bernard Verlaan
KO Inge Bruggers
PDV Kim Hermans
S&I Arjen Verweij
SV Frans de Haan
WR Jacquelien de Boer
UAW Grietus Wiggers
DSU Brian van Apeldoorn
C Yolanda Ryckaert