Register promovendi op SZW-terrein

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft naar verbinding met de wetenschap. In Nederland zijn op vrijwel alle universiteiten promovendi bezig met onderzoek naar SZW-gerelateerde onderwerpen, zoals:

  • arbeidsmarkt
  • gezondheid
  • migratie
  • pensioen
  • sociale zekerheid

In het promovendiregister staan alle promotietrajecten die bij SZW bekend zijn. Kijk via de volgende links naar het promovendiregister op naam, op universiteit of op thema uit de SZW-kennisagenda.

Doet u promotieonderzoek op SZW-terrein en staat u niet op de lijst? Schrijft u dan in via het inschrijfformulier. Of kent u iemand die promotieonderzoek op SZW-terrein doet en die niet op de lijst staat? Attendeer die persoon dan op deze pagina. Verzoeken tot het wijzigen van uw gegevens op de lijst kunnen per mail via promovendinetwerk@minszw.nl.