Publicaties van medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Regelmatig publiceren medewerkers van SZW en de Nederlandse Arbeidsinspectie artikelen in vakbladen over een breed scala aan onderwerpen op SZW-terrein of in het kader van een promotietraject.

Artikelen

De meeste van deze artikelen zijn gratis beschikbaar om te lezen. Recente artikelen gaan onder meer over sociale polarisatie, de groei van de Wajong, de lagere werkhervattingskans van vrouwen, onderzoeksmethoden in het toezicht en de deelname van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Overzicht artikelen medewerkers SZW

Proefschriften

Soms slagen medewerkers van SZW er ook in om in deeltijd, naast hun reguliere werk, een proefschrift af te ronden. Deze proefschriften gaan over een verscheidenheid aan onderwerpen: gedragseconomie, arbeidsongeschiktheid, het arbeidsmarktgedrag van Nederlandse moeders en zelfs het publieke debat over politiegeweld in New York.

Overzicht proefschriften medewerkers SZW

SZW Wetenschapsdagen

SZW heeft inmiddels drie keer een wetenschapsdag georganiseerd, waarop beleidsmakers bij het ministerie kennis hebben genomen van actueel onderzoek en promovendi hun werk hebben gepresenteerd aan de beleidsmakers.

Nadere informatie over de eerste wetenschapsdag die op maandag 9 oktober 2017 is gehouden, vindt u op SZW wetenschapsdag 2017.

Meer informatie over de tweede wetenschapsdag van maandag 8 oktober 2018, treft u aan op SZW wetenschapsdag 2018. 

Meer informatie over de derde wetenschapsdag van dinsdag 8 oktober 2019, treft u aan op SZW wetenschapsdag 2019.