Extra geld voor de begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk

De 35 arbeidsmarktregio’s krijgen extra geld om jongeren in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar werk. Voor het schooljaar 2020-2021 was hier al 8,5 miljoen euro voor beschikbaar gemaakt door staatssecretaris Van Ark (SZW). Zij maakt aanvullend nog eens 8,5 miljoen euro vrij voor deze doelgroep vanuit het Europees sociaal fonds (ESF). 

Praktijkonderwijs (pro) is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en leren door vooral te doen in de praktijk. Op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zitten leerlingen met een leerprobleem als gevolg van fysieke of psychische beperkingen. Het gaat in totaal om zo’n 67.000 leerlingen voor wie geldt dat een succesvolle overgang van school naar werk erg belangrijk is voor een stabiele toekomst.

Staatssecretaris Tamara van Ark: 'Juist in deze tijd waarin we kampen met de gevolgen van de coronacrisis en de effecten daarvan op de bemiddeling naar werk, kunnen deze middelen uitkomst bieden voor kwetsbare jongeren die van school komen. Ik roep gemeenten in de arbeidsmarktregio’s op om samen met vso- en pro-scholen en werkgevers te komen tot een duurzame infrastructuur om deze jongeren naar duurzaam werk te begeleiden, via bijvoorbeeld stages en jobcoaching.'

Arbeidsmarktregio’s krijgen de 8,5 miljoen euro aan eerder toegekende ‘impulsmiddelen’ vanaf eind mei 2020 in de vorm van een decentralisatie-uitkering. In de periode 1 juni- 31 juli 2020 kunnen de arbeidsmarktregio’s vervolgens een aanvraag indienen voor ESF-subsidie. Zij kunnen met ingang van het nieuwe schooljaar in september jongeren ondersteunen met deze gelden.