Roos Vermeij voorzitter van de transitiecommissie pensioenen

Oud-Kamerlid en oud-pensioenfondsbestuurder Roos Vermeij wordt voorzitter van de transitiecommissie pensioenen. Deze onafhankelijke commissie gaat ondersteuning bieden aan vakbonden en werkgevers bij de gesprekken over de nieuwe pensioenregelingen. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten heeft haar samen met de overige leden benoemd.

De commissie bestaat verder uit Evert Verhulp (Oud-Kroonlid SER en hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA), Petra de Bruijn (CAO-onderhandelaar, pensioenbestuurder en pensioentoezichthouder), Stef Vermeulen (Master actuaris bij pensioenuitvoerder PGGM) en Henriëtte de Lange (Oud-ombudsman pensioenen en nu bestuurssecretaris bij het Juridisch Loket).

Commissievoorzitter Roos Vermeij: Nu de nieuwe pensioenwet ingaat begint er een overgangsfase van enkele jaren. Werkgevers en werknemers gaan afspraken met elkaar maken over hun pensioenregeling en daarna gaan pensioenuitvoerders deze afspraken uitvoeren. Het is van groot belang dat dit zorgvuldig gebeurt en dat sociale partners daar ook goed ondersteund bij worden. Ik zie er naar uit om samen met de rest van de commissie hier een bijdrage aan te leveren.

De transitiecommissie kan tijdens de gesprekken over de overgang naar het nieuwe stelsel bij sociale partners bemiddelen en of een bindend advies geven. Bij de samenstelling van de commissie is daarom gekeken naar deskundigheid op het gebied van pensioen en arbeidsvoorwaarden, actuariële deskundigheid, kennis van en ervaring met mediation-trajecten en kennis van en ervaring met onderhandelingsprocessen.