Internetconsultatie: meer maatwerk bij financieel ontzorgen statushouders

Het kabinet wil gemeenten in staat stellen om in individuele gevallen af te wijken van het verplicht ontzorgen van statushouders. Hiervoor is een aanpassing nodig van de Participatiewet. Vandaag start de internetconsultatie. Geïnteresseerden kunnen tot en met 2 mei 2024 reageren.

Op dit moment zijn gemeenten verplicht om voor statushouders 6 maanden lang vaste lasten (huur, gas, water, stroom en verplichte zorgverzekering) te betalen vanuit de bijstandsuitkering. Dit moeten zij nu voor alle bijstandsgerechtigde statushouders doen die inburgeren onder de Wet inburgering 2021. Artikel 56a van de Participatiewet biedt op dit moment geen ruimte voor gemeenten om in individuele gevallen af te wijken van de verplichte vorm van ontzorgen.

Met de wetswijziging wordt het mogelijk voor gemeenten om op basis van de persoonlijke situatie van de statushouder van dit artikel af te wijken. Bijvoorbeeld als een statushouder al financieel zelfredzaam is.

Financieel ontzorgen blijft het uitgangspunt, maar met deze wetswijziging ontstaat meer ruimte voor maatwerk.

Ga naar de internetconsultatie.