Tool verrekening Tozo Beeld van de Uitvoering 2023 - informatie voor gemeenten

Op basis van de voorlopige gegevens die gemeenten via het Beeld van de Uitvoering over 2023 hebben verstrekt, vindt een voorlopige verrekening van de Tozo plaats. Omdat voor 2023 geen voorschotten zijn verstrekt, gaat het hoofdzakelijk om aan SZW af te dragen baten (saldo bestedingen en baten).

Elke gemeente ontvangt van SZW een betaalspecificatie van de voorlopige verrekening die omstreeks eind juni 2024 zal plaatsvinden. Met onderstaande tool kunnen gemeenten zien welke bedragen (nabetaling of terugvordering) zullen worden verrekend.

Op basis van de SiSa-verantwoording 2023 wordt de rijksvergoeding van de Tozo over 2023 in het 1e halfjaar van 2025 door SZW definitief vastgesteld.