Begroting en jaarverslag SZW

U kunt de begrotingen en jaarverslagen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid downloaden in het onderwerp Prinsjesdag. De officiële stukken staan ook op Rijksfinancien.nl.