Organisatie

SZW is volop in beweging en ontwikkeling. Begin 2010 heeft SZW een nieuwe visie en missie geformuleerd die verwoordt waar SZW voor staat en voor gaat en wat de kernwaarden en –kwaliteiten zijn. Horizon van de visie is 2020.

Missie SZW

SZW werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Visie SZW

Het gaat om de combinatie van sociaal én economisch. Het werken aan een sociaal Nederland, aan sociale samenhang. Werk is hierbij van groot belang. Werk draagt bij aan zelfrespect en ontplooiing, en is één van de beste wegen naar integratie van mensen in de samenleving. Een sterke economie zorgt voor voldoende banen. Tegelijkertijd is betaald werk nodig voor de economische houdbaarheid van het sociale systeem. De kwaliteit van de arbeidsmarkt is bepalend voor de kwaliteit van de economie en andersom. De verbinding tussen het sociale en economische aspect zorgt voor een krachtige samenleving waarin duurzaam, eerlijk, gezond en veilig gewerkt wordt. En daar waar betaald werken echt niet (meer) mogelijk of passend is, garanderen we bestaanszekerheid. Nederland staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van Europa. We stemmen ontwikkelingen in Nederland af op relevante ontwikkelingen in Europa en proberen Europese ontwikkelingen te beïnvloeden. ‘De sociale en economische component zijn verbonden’.

Kernwaarden SZW

Omgevingsbewust - Weten wat er speelt in de buitenwereld. En dat meenemen in ons werk. En ons verplaatsen in de gevolgen die ons werk heeft voor burgers, bedrijven en organisaties.
Samenwerkend - We kunnen onze doelen niet alleen bereiken. Zowel intern als extern werken we vanuit onze eigen verantwoordelijkheid samen en verbinden we collega’s,mensen en partijen. We anticiperen en slaan bruggen.
Mensgericht - De SZW’er werkt vanuit de kracht van de mens. We gaan uit van wat mensen kunnen en houden rekening met de beperkingen. En we zijn in de eerste
plaats gericht op mensen, niet op regels en wetten als doel op zich.
Resultaatgericht - De SZW’er zoekt naar oplossingen, durft richting te kiezen, neemt het heft in handen en boekt resultaat.
Creatief - Vanuit eigen verantwoordelijkheid denkt en handelt de SZW’er ook buiten de kaders. De SZW’er is nieuwsgierig, denkt ‘out of the box’ en reflecteert op zijn of haar eigen werk.

Gewaagd doel SZW

We willen dat in 2020 iedereen die tot de (potentiële) beroepsbevolking behoort, werkt en leert naar vermogen. Het werken zelf is gezond, veilig, eerlijk en duurzaam. We willen dat iedereen werkt aan de eigen loopbaan, en dus blijft leren. Daardoor kunnen mensen ook langer blijven doorwerken. En als betaald werken nog niet mogelijk is, willen we dat mensen leren om dit uiteindelijk wel te bereiken. Leren kan op verschillende manieren: van het volgen van een opleiding tot leren tijdens het werken. Het gewaagd doel doet ook een beroep op werkgevers: zij moeten de mogelijkheid bieden om op een goede manier te werken en te leren. Zo houden we de arbeidsparticipatie en de economie op peil. En blijft Nederland een welvarend land met bestaanszekerheid voor iedereen.

Kernkwaliteiten SZW

Deskundig en alert - SZW’ers zijn experts op de inhoud (op het terrein van werk en inkomen) en alert op ontwikkelingen. We signaleren ontwikkelingen en komen met oplossingen.
Open en communicatief - SZW luistert naar de samenleving en communiceert helder en pro-actief.
Inspireren en waarmaken - SZW’ers denken vanuit mogelijkheden, inspireren elkaar, burgers, werkgevers en sociale partners en nemen de verantwoordelijkheid om de mogelijkheden ook echt waar te (laten) maken.