Organogram ministerie van SZW

Organisatiestructuur SZW

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Secretaris-generaal

 • directie Communicatie
 • directie Financieel Economische Zaken
 • directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden

plv. Secretaris-generaal

 • dienstverlening, samenwerkingsverbanden en uitvoering (waaronder Uitvoering Van Beleid)  
 • directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel
 • directie Bestuursondersteuning
 • Rijksschoonmaakorganisatie (RSO)

Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie

 • directie Werknemersregelingen
 • directie Samenleving en Integratie
 • directie Participatie en Decentrale Voorzieningen
 • directie Stelsel en Volksverzekeringen

Directeur-generaal Werk

 • directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden
 • directie Arbeidsverhoudingen
 • directie Gezond en Veilig werken
 • directie Internationale Zaken
 • directie Kinderopvang
 • directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving

Inspecteur-generaal Inspectie SZW

 • directie Analyse, Programmering en Strategie
 • directie Toezicht/ Opsporing
 • directie Toezicht
 • directie Mensen & Middelen