Diensten en instellingen ministerie van SZW

Overzicht van diensten en instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Uitvoering Van Beleid

Uitvoering Van Beleid (voormalig Agentschap SZW) voert (Europese) subsidieregelingen en andere complexe opdrachten uit voor opdrachtgevers en aanvragers op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen.

Arboportaal

Het Arboportaal informeert werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers over gezond en veilig werken.

Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) verzamelt en deelt kennis over het brede terrein van maatschappelijke spanningen. En over het specifieke terrein van radicalisering. Partners van de ESS zijn onder meer gemeenten en eerstelijns professionals.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW zet zich als toezichthouder in voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de volksverzekeringen in Nederland uit zoals AOW, kinderbijslag en Nabestaandenuitkering.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzorgt uitkeringen zoals WW, WIA, WAO en Wajong en helpt werkzoekenden bij het vinden van werk.