Commissies

De ministerraad heeft naar aanleiding van kamervragen in 2005 over de vergoedingen van commissieleden besloten om gegevens hierover openbaar te maken. Daarom worden de vergoedingen op de websites van de ministeries gepubliceerd. 

Vergoedingen commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In het overzicht staan de actieve commissieleden van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van  opgenomen die een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden binnen de commissie.